FANDOM


 • Tất cả các cuộc thảo luận về bảo trì wiki, nhân viên thay đổi, thay đổi chính sách, và bất kỳ sự kiện lớn wiki khác được xảy ra ở đây.

  • 4 luồng
  • 26 bài đăng

  Viết lần cuối bởi Gà Con Tập Chơi 12:27, ngày 19 tháng 5 năm 2016

 • Nếu bạn muốn trở thành một bảo quản viên, xin vui lòng gửi yêu cầu của bạn ở đây. Vui lòng xem Plants vs. Zombies Wiki:Yêu cầu cấp quyền thành viên trước khi bạn gửi yêu cầu của bạn.

  • 0 luồng
  • 0 bài đăng
 • Cần một tay phụ giúp à? Không thể tìm thấy nhân viên giúp bạn? Đặt yêu cầu của bạn tại đây! Thông báo rằng yêu cầu cấp quyền thành viên đơn thuần nên đặt ở trên bảng này.

  • 0 luồng
  • 0 bài đăng
 • Bạn có ý tưởng về một số thử thách tuyệt vời? Hãy đề cử ý tưởng của bạn ở đây!

  • 0 luồng
  • 0 bài đăng
 • Cần báo cáo một kẻ thư rác hoặc phá hoại? Nghi ngờ một người dùng nào đó đang dùng con rối hoặc một người dùng vi phạm điều khoản COPPA? Nơi này là nơi để làm việc điều đó.

  • 0 luồng
  • 0 bài đăng
 • Bạn muốn chia sẻ điều gì đó chỉ được đăng trên wiki này, hay chúc mừng ai đó cho một đóng góp nổi bật? Đây là nơi để viết! Lưu ý rằng các cuộc thảo luận về chính sách wiki hoặc nội dung nên đi vào quản lý Wiki.

  • 0 luồng
  • 0 bài đăng
 • Đây là hội đồng cho các cuộc trò chuyện chung, wiki, và bất cứ điều gì không được bảo hiểm bởi các bảng khác.

  • 0 luồng
  • 0 bài đăng
 • Cần giúp đỡ tiến triển thông qua các trò chơi ban đầu? Hãy đến đây để được trả lời!

  • 0 luồng
  • 0 bài đăng
 • Cần phải biết những tin sốt dẻo về các trò chơi Facebook? Đừng ngại hỏi ở đây! Lưu ý rằng các trò chơi đã được xóa khỏi ngày 12 tháng 10, 2014..

  • 0 luồng
  • 0 bài đăng
 • Tự hỏi những gì với cái gì xảy ra tiếp theo? Đây là nơi để đi để có được câu trả lời của bạn!

  • 0 luồng
  • 0 bài đăng
 • Quan tâm về những tin sốt dẻo trên các game bắn súng người thứ ba? Hãy đến đây để có thông tin!

  • 0 luồng
  • 0 bài đăng
 • Muốn nói chuyện hoặc chia sẻ chúng? Đây là nơi để làm điều đó!

  • 0 luồng
  • 0 bài đăng
 • Muốn nhập vai một trong những nhân vật yêu thích của bạn? Đây là vị trí đúng!

  • 0 luồng
  • 0 bài đăng
 • Đây là nơi để đặt trò chơi diễn đàn.

  • 0 luồng
  • 0 bài đăng
 • Có một câu hỏi về wiki, hoặc chủ đề? Đặt câu hỏi của bạn ở đây!

  • 0 luồng
  • 0 bài đăng

diễn đàn-trang đặc biệt-lời giới thiệu-Nhóm bạn có thể chỉnh sửa nó

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.