FANDOM


Lỗ hổng thời gian (gọi tắt là Lỗ hổng) trong Plants vs. Zombies 2 là một phần quan trọng trong thế giới Modern Day. Nó xuất hiện bất kì ô nào trên vườn và đưa những zombie từ thời khác đến. Nếu một plant trồng trước ô có lỗ hổng xuất hiện thì nó sẽ chuyển sang một ô trống. Một cây giết ngay lập tức hay tấm bia mộ sẽ ngăn không cho các lỗ hổng xuất hiện, tuy nhiên phải phụ thuộc vào thời gian.

Trong Highway to the Danger Room, lỗ hổng thời gian sẽ xuất hiện bất kì lúc nào và bất kì ô nào trên vườn người chơi. Nếu cây trồng trồng sát vị trí các cánh cổng xuất hiện, thì cây đó sẽ bị đẩy ra phía sau chỗ trống cánh cổng.

Hoạt động

Portal chỉ xuất hiện trong nửa bãi cỏ. Nó xẽ thả zombie tương ứng với thế giới đó. Một  zombie xuất hiện cũng giống như cách bốn zomboss đầu thả zombies. Tuy nhiên, sau một thời gian lỗ hống sẽ đóng lại nên số lượng zombie đi ra sẽ rất hạn chế.

Trong Highway to the Danger Room, portal rất nguy hiểm. Từ màn 1-10 , chỉ có một lỗ hổng xuất hiện. Từ level 11-20, lỗ hổng sẽ xuất hiện nhiều hơn. Ví dụ,Ba lỗ hổng Neon Mixtape Tour xuất hiện và thả ba zombie cùng lúc có thể là Boombox Zombie. Từ màn 31-40, số lỗ hổng sẽ xuất hiện nhiều hơn và nhanh biến mất ngay lập tức và cứ như thế người chơi có số level càng cao thì portal xuất hiện càng nhiều.

Portal cũng xuất hiện trong Piñata Party

Xuất hiện

Modern Day: Ngày 1, 2, 6, 7, 9, 10, 17, 19, 21, và Highway to the Danger Room.

Spawned zombies

Modern Day levels

PortalAE.png: Pharaoh Zombie2.png1x Tomb Raiser Zombie2.png2x Ra Zombie2.png1x

PortalPS.png: Seagull Zombie2.png2x Pirate Captain Zombie2.png1x Barrel Roller Zombie2.png1x

40px: This portal does not appear in any level.

PortalFF.png: Shield Zombie2.png1x Robo-Cone Zombie2.png1x Mecha-Football Zombie2.png1x

PortalDA.png: Jester Zombie2.png3x

PortalBWB.png: Surfer Zombie2.png2x Octo Zombie2.png1x

PortalFC.png: Weasel Hoarder2.png1x Hunter Zombie2.png1x

40px: Excavator Zombie2.png Parasol Zombie2.png (only appears in dev diary)

PortalNMT.png: MC Zom-B2.png2x Breakdancer Zombie2.png1x

PortalJM.png: Jurassic Imp2.png2x Jurassic Bully2.png1x

Highway to the Danger Room

PortalAE.png: Pharaoh Zombie2.png Ra Zombie2.png Explorer Zombie2.png

PortalPS.png: Seagull Zombie2.png Pirate Captain Zombie2.png Barrel Roller Zombie2.png

40px: Pianist Zombie2.png Poncho Zombie2.png Chicken Wrangler Zombie2.png

PortalFF.png: Jetpack Zombie2.png Shield Zombie2.png Robo-Cone Zombie2.png

PortalDA.png: Knight Zombie2.png Jester Zombie2.png Wizard Zombie2.png

PortalBWB.png: Snorkel Zombie2.png Surfer Zombie2.png Octo Zombie2.png

PortalFC.png: Blockhead Zombie2.png Dodo Rider Zombie2.png Weasel Hoarder2.png

40px: Excavator Zombie2.png Bug Zombie2.png Turquoise Skull Zombie2.png

PortalNMT.png: 60px 60px Boombox Zombie2.png

PortalJM.png: Jurassic Fossilhead2.png Jurassic Imp2.png Jurassic Bully2.png

Piñata Party

PortalFF.png: 1x Jetpack Zombie2.png 1x Future Conehead Zombie2.png 1x Robo-Cone Zombie2.png

Chiến thuật

Thư viện ảnh

Thông tin cơ sở

  • In the development diary for Part 1, a Parasol Zombie is seen coming out of a Lost City Portal. This is not possible in normal levels (as Lost City portals are not in normal levels) or in Highway to the Danger Room.
    • Alongside this, Relic Hunter Zombie is seen coming out of a Lost City Portal and a Disco Jetpack Zombie is seen coming out of a Far Future Portal in the Modern Day Part 1 Trailer, though this is also not possible in normal levels or in Highway to the Danger Room.
    • Also, in the Modern Day Part 2 banner, a Lost Pilot Zombie is shown coming out of the portal, despite they do not appear from them in the game as they only appear from the Parachute Rain ambush attack.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên