FANDOMModern Day - Ngày 1màn chơi đầu tiên của Modern Day trong Plants vs. Zombies 2. Cánh cổng thời gian xuất hiện lần đầu trong màn này. Khi màn này đã dành chiến thắng lần đầu, người chơi sẽ mở khóa Moonflower.

Khó khăn

Màn này bản thân nó không quá khó khăn, chỉ là ba zombie bình thường kèm theo Flag Zombie. Tuy nhiên thì màn này trở nên phổ biến và khó dần do có những zombie từ khắp thế giới qua cái cổng. Xuất hiện ngẫu nhiên ở ô bất kỳ, thường ở phía phòng thủ người chơi. Người chơi nên cẩn thận cái cổng này, khi zombie xuất hiện ra ở phần cuối là những zombie Mecha-Football Zombie, Robo-Cone Zombie, Pharaoh Zombie, Barrel Roller Zombie, và Shield Zombie có thể gây khó khăn cho người chơi.

Đợt tấn công

Chữ số nhỏ đặt ở kế bên biểu tượng zombie có nghĩa là zombie đó sẽ luôn luôn xuất hiện ở ngay hàng đó, 1 có nghĩa là hàng đầu, 5 nghĩa là hàng cuối
Đợt Zombie không bị động Zombie tấn công bất ngờ Ghi chú
1 Basic Zombie2.png Không
2 Basic Zombie2.png Basic Zombie2.png Không
3 Basic Zombie2.png Conehead Zombie2.png Không 100% Plant Food
4 Conehead Zombie2.png2 Conehead Zombie2.png5 Không
5 Conehead Zombie2.png1 Conehead Zombie2.png2 Conehead Zombie2.png4 Conehead Zombie2.png5 Flag Zombie2.png Không Cờ đầu; PortalAE.png xuất hiện ở cột thứ 4 và hàng thứ 3
6 Conehead Zombie2.png1 Conehead Zombie2.png3 Conehead Zombie2.png5 Không
7 Basic Zombie2.png2 Conehead Zombie2.png1 Buckethead Zombie2.png4 Không
8 Basic Zombie2.png3 Basic Zombie2.png3 Conehead Zombie2.png3 Buckethead Zombie2.png3 Không PortalPS.png xuất hiện ở cột thứ 6 và hàng thứ 2
9 Conehead Zombie2.png2 Conehead Zombie2.png Buckethead Zombie2.png1 Buckethead Zombie2.png5 Không 100% Plant Food
10 Basic Zombie2.png2 Basic Zombie2.png3 Basic Zombie2.png4 Conehead Zombie2.png1 Conehead Zombie2.png5 Buckethead Zombie2.png2 Buckethead Zombie2.png3 Buckethead Zombie2.png4 Flag Zombie2.png Không Cờ cuối; PortalFF.png xuất hiện ở cột thứ 5, hàng đầu


Chiến thuật

Chiến thuật của Cúc Sáo Nhảy

Bạn cần có: Primal Sunflower, Magnifying Grass, Cherry Bomb, E.M.Peach, Stallia , Sun Bean và Blover.

Đầu tiên, trồng một hàng PS ở hàng 2,trồng tiếp một hàng. Dùng Stallia để làm chậm zombies lại. Rồi trồng một hàng MG hàng một. Xuất hiện AC portal, nếu là Pharaoh thì Sun Bean + Plant Food. Xuất hiện Pirate Sea dùng Blover thổi bay hải âu và vẹt. Portal cuối dùng E.M.Peach làm bất động máy móc. Nếu sạc mặt trời chậm dùng Cherry Bomb.

Chiến thuật này có thể áp dụng không cần Premium Plant hoặc instant kill plant.

Thư viện ảnh

Thông tin cơ sở

  • Màn này và Jurassic Marsh - Ngày 1 là những màn duy nhất 'Ngày 1' có hai cờ.
  • Hiện màn này cũng là màn thông thường duy nhất Dr. Zomboss nói, đây cũng là lần đầu tiên hắn ta nói vào màn đầu tiên của thế giới.

Walkthrough

Modern Day Day 108:10

Modern Day Day 1

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên