FANDOM


Modern Day - Ngày 10màn chơi thứ mười của Modern Day trong Plants vs. Zombies 2. Màn này chủ yếu là các zombie Frostbite Caves Far Future. Hai loại Ô Sức Mạnh xuất hiện trên sân vườn. Khi màn này đã dành chiến thắng lần đầu, người chơi sẽ mở khóa Shadow-shroom. Nó còn là màn cuối cùng của phần 1 có các cánh cổng ở đó.

Khó khăn

Có một sự kết hợp của các Gargantuar mạnh nhất trong màn này: Gargantuar Prime phóng lade, Jurassic Gargantuar có máu trâu và Sloth Gargantuar phóng tới Imp trong màn này. Zombie như Jurassic Imp, Weasel Hoarder, và rât nhiều zombie xuất hiện ngay từ lúc bắt đầu làm cho màn này trở nên cực kỳ thử thách mạo hiểm. Troglobite, Robo-Cone ZombieMecha-Football Zombie cũng là mối đe dọa lớn. Người chơi cần phải chuẩn bị các cây cực mạnh để chiến thắng, cũng như chiến thuật phòng thủ sớm và nhanh. Ô Sức Mạnh xuất hiện trong màn này, nhưng vị trí phân bố của chúng hoàn toàn vô ích, khi ở đó là những vị trí zombie thả ra.

Đợt tấn công

Chữ số nhỏ đặt ở kế bên biểu tượng zombie có nghĩa là zombie đó sẽ luôn luôn xuất hiện ở ngay hàng đó, 1 có nghĩa là hàng đầu, 5 nghĩa là hàng cuối
Đợt Zombie không bị động Zombie tấn công bất ngờ Ghi chú
1 Jurassic Imp2.png Không Bỏ qua ngay đến đợt 2
2 Bug Bot Imp2.png Yeti Imp2.png Jurassic Imp2.png Không Bỏ qua ngay đến đợt 3
3 Jetpack Zombie2.png2 Jetpack Zombie2.png4 Không 100% Plant Food
4 Flag Zombie2.png Robo-Cone Zombie2.png3 Hunter Zombie2.png2 Weasel Hoarder2.png4 Jurassic Imp2.png3 Không Cờ đầu tiên
5 Shield Zombie2.png1 Troglobite2.png=1 Không
6 Shield Zombie2.png5 Dodo Rider Zombie2.png5 Không
7 Troglobite2.png-4 Jurassic Imp2.png2 Không 100% Plant Food; PortalFF.png thả ở cột thứ 9, hàng 2
8 Flag Zombie2.png Shield Zombie2.png3 Disco-tron 30002.png1 Disco-tron 30002.png5 Troglobite2.png-3 Weasel Hoarder2.png2 Weasel Hoarder2.png4 Jurassic Imp2.png1 Jurassic Imp2.png2 Jurassic Imp2.png3 Jurassic Imp2.png4 Jurassic Imp2.png5 Không Cờ thứ hai
9 Buckethead Zombie2.png1 Buckethead Zombie2.png5 Jetpack Zombie2.png2 Jetpack Zombie2.png3 Jetpack Zombie2.png4 Không PortalJM.png thả ở cột thứ 6, hàng 3
10 Sloth Gargantuar2.png4 Không 100% Plant Food
11 Jurassic Gargantuar2.png3 Không
12 Flag Zombie2.png Jetpack Zombie2.png4 Shield Zombie2.png2 Gargantuar Prime2.png2 Mecha-Football Zombie2.png5 Hunter Zombie2.png3 Dodo Rider Zombie2.png1 Jurassic Imp2.png2 Không Cờ cuối


Troglobite2.png- luôn đẩy hai khối
Troglobite2.png= luôn đẩy một khối

Chiến thuật

Thư viện ảnh

Walkthrough

Modern Day Day 1006:50

Modern Day Day 10

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên