FANDOM


Modern Day - Ngày 11màn chơi thứ mười một của Modern Day trong Plants vs. Zombies 2. Shadow-shroomGarlic là những cây chọn trước trong màn này. Sau khi chiến thắng màn này, người chơi sẽ nhận một túi tiền.

Khó khăn

Màn chơi này cho sẵn Shadow-shroom. Khi bị ăn, nó sẽ phun chất độc zombie đó trong khoảng thời gian. Sử dụng Moonflower kết hợp với Shadow-shroom có thể giúp hủy diệt lượn lớn zombie, bởi vì zombie bị đầu độc có thể đi qua làm cho hiệu ứng này dính vào zombie khác (nếu Shadow-shroom được tăng sức mạnh). Thêm nữa, người chơi nên nhớ rằng Shadow-shroom sẽ tấn công xuyên giáp, xem cách nó tấn công Newspaper Zombie. Không như nhiều màn trong thế giới này, màn này cho phép nhiều thời gian để phòng thủ, làm cho trở nên dễ dàng vượt qua hơn. Tổng quan, màn này cũng không quá khó để đối phó, những zombie đặc biệt kia dễ dàng tấn công, tiêu diệt. Sử dụng Garlic thì điều đó không cần thiết, nhưng vẫn tạo nhiều chiến thuật cho màn này.

Đợt

Chữ số nhỏ đặt ở kế bên biểu tượng zombie có nghĩa là zombie đó sẽ luôn luôn xuất hiện ở ngay hàng đó, 1 có nghĩa là hàng đầu, 5 nghĩa là hàng cuối
Đợt Zombie không bị động Zombie tấn công bất ngờ Ghi chú
1 Basic Zombie2.png Basic Zombie2.png Không
2 Newspaper Zombie2.png2 Không
3 Basic Zombie2.png5 Conehead Zombie2.png3 Conehead Zombie2.png4 Không 100% Plant Food
4 Basic Zombie2.png2 Basic Zombie2.png3 Pianist Zombie2.png1 Không
5 Basic Zombie2.png1 Basic Zombie2.png2 Basic Zombie2.png3 Buckethead Zombie2.png4 Flag Zombie2.png Prospector Zombie2.png5 Mecha-Football Zombie2.png5 Không Cờ đầu tiên
6 Conehead Zombie2.png3 Conehead Zombie2.png4 Pianist Zombie2.png2 Không 100% Plant Food
7 Basic Zombie2.png1 Basic Zombie2.png2 Basic Zombie2.png5 Prospector Zombie2.png3 Prospector Zombie2.png4 Newspaper Zombie2.png1 Không
8 Basic Zombie2.png1 Basic Zombie2.png3 Basic Zombie2.png5 Buckethead Zombie2.png2 Pianist Zombie2.png4 Không
9 Conehead Zombie2.png1 Conehead Zombie2.png5 Newspaper Zombie2.png2 Newspaper Zombie2.png3 Newspaper Zombie2.png4 Không
10 Basic Zombie2.png2 Basic Zombie2.png3 Basic Zombie2.png4 Flag Zombie2.png Prospector Zombie2.png1 Prospector Zombie2.png5 Pianist Zombie2.png3 Mecha-Football Zombie2.png1 Mecha-Football Zombie2.png5 Newspaper Zombie2.png2 Newspaper Zombie2.png4 Không Cờ cuối


Thư viện ảnh


Walkthrough

Modern Day Day 1105:24

Modern Day Day 11

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên