FANDOM


Modern Day - Ngày 13màn chơi thứ mười ba của Modern Day trong Plants vs. Zombies 2. Đây là màn Beghouled thứ hai trong Plants vs. Zombies 2. Sau khi chiến thắng màn này, người chơi sẽ nhận một túi tiền.

Khó khăn

Màn này rất tương tự như màn Beghouled trước là ngày 8, trừ ở đây là các cây khác và 150 lần ghép. Ghép các cây cho phép người chơi nhận thêm mặt trời, nâng cấp các cây nhiều hơn. Chiến thuật cũng giống như Ngày 8 nên dùng ở đây và không có zombie mới nào xuất hiện. Lần nữa, không hòa trộn lẫn lửa băng vì những hiệu ứng khi xen lẫn sẽ đè lên nhau như Winter Melon sẽ bị đè bởi hiệu ứng lửa của Fire Peashooter. Màn này vẫn dễ thua vì một con Newspaper Zombie nổi khùng nổi điên hay Conehead Zombie hay Buckethead Zombie nếu một hàng cây không đủ mạnh.

Nâng cấp cây

Cây gốc Nâng cấp 1 Giá Nâng cấp 2 Giá
Peashooter2 Fire Peashooter2 2000 Primal Peashooter2 3000
Repeater2 2000 Threepeater2 4000
Cabbage-pult2 Melon-pult2 2500 Winter Melon2 5000
Wall-nut2 Tall-nut2 1000
Endurian2 1000
Puff-shroom2 Fume-shroom2 500
Lightning Reed2 Laser Bean2 2000 Electric Blueberry2 4500

Chiến thuật

  • Chiến thuật trong Beghouled phải áp dụng làm theo trong màn này: chú ý đến những cặp cây có phần thưởng nhiều, đưa các cây phòng thủ lên hàng đầu và nâng cấp cây khi đủ mặt trời.
  • Primal Peashooter là ưu tiên hàng đầu khi nâng cấp, vì nó đẩy zombie về có thể thực sự giúp được khi đối phó một bầy đàn. Người chơi nên nâng cấp lần lượt từ Fume-shroom, Laser Bean hoặc Melon-pult; Wall-nut thực sự cầm cự đủ cho màn này.
  • Electric Blueberry có thể là một lựa chọn hay nếu được mua khi có nhiều Laser Bean, vì chúng sẽ tiêu diệt nhiều zombie cùng lúc.

Thư viện ảnh

Walkthrough

Modern Day Day 1307:19

Modern Day Day 13

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.