FANDOM


Modern Day - Ngày 2màn chơi thứ hai của Modern Day trong Plants vs. Zombies 2. Màn này chứa cánh cổng và xuất hiện một vài zombie Ancient Egypt. Sau khi chiến thắng màn này, người chơi sẽ nhận một túi tiền.

Khó khăn

Màn này có sự xuất hiện của hai thế giới cùng lúc trong Modern Day, zombie đến từ thế giới khác nhau ở màn này không xuất hiện qua cổng. Zombie ở màn này chỉ có vài Ancient Egypt. Màn này cũng có sự xuất hiện của Gargantuar. Màn này cũng trở nên khó khăn do có cánh cổng, đều là cổng Big Wave Beach. Những con zombie đến từ đó có thể gây ra sự tàn phá khủng khiếp cho khu vườn của bạn. Surfer Zombie có thể giết ngay một cây khi được ra, và Octo Zombie có thể bịt cây dễ dàng, với lượng máu cao thì nó sẽ trụ rất lâu và gây khó khăn cho bạn.

Đợt tấn công

Chữ số nhỏ đặt ở kế bên biểu tượng zombie có nghĩa là zombie đó sẽ luôn luôn xuất hiện ở ngay hàng đó, 1 có nghĩa là hàng đầu, 5 nghĩa là hàng cuối
Đợt Zombie không bị động Zombie tấn công bất ngờ Ghi chú
1 Basic Zombie2 Không
2 Basic Zombie2 Camel Zombies2 Không
3 Basic Zombie21 Basic Zombie23 Camel Zombies2+3 Không 100% Plant Food
4 Basic Zombie22 Basic Zombie25 Conehead Zombie23 Explorer Zombie24 Không
5 Conehead Zombie22 Conehead Zombie23 Conehead Zombie24 Buckethead Zombie21 Buckethead Zombie25 Flag Zombie2 Explorer Zombie22 Explorer Zombie24 Không Cờ đầu tiên; PortalBWB thả ở cột thứ 6, hàng 1
6 Conehead Zombie22 Conehead Zombie23 Conehead Zombie24 Camel Zombies21 Camel Zombies25 Không 100% Plant Food
7 Basic Zombie22 Buckethead Zombie24 Explorer Zombie21 Explorer Zombie25 Không
8 Buckethead Zombie22 Buckethead Zombie23 Camel Zombies2+4 Không
9 Basic Zombie23 Conehead Zombie24 Buckethead Zombie25 Không 100% Plant Food; PortalBWB thả ở cột thứ 7, hàng 4
10 Basic Zombie21 Basic Zombie21 Basic Zombie21 Basic Zombie22 Basic Zombie24 Basic Zombie25 Basic Zombie25 Conehead Zombie23 Buckethead Zombie22 Flag Zombie2 Explorer Zombie21 Explorer Zombie25 Mummified Gargantuar23 Không Cờ cuối; PortalBWB thả ở cột thứ 6, hàng 3


Camel Zombies2+ đi với nhóm bốn người

Thư viện ảnh

Walkthrough

Modern Day Day 206:17

Modern Day Day 2

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.