FANDOM


Modern Day - Ngày 2màn chơi thứ hai của Modern Day trong Plants vs. Zombies 2. Màn này chứa cánh cổng và xuất hiện một vài zombie Ancient Egypt. Sau khi chiến thắng màn này, người chơi sẽ nhận một túi tiền.

Khó khăn

Màn này có sự xuất hiện của hai thế giới cùng lúc trong Modern Day, zombie đến từ thế giới khác nhau ở màn này không xuất hiện qua cổng. Zombie ở màn này chỉ có vài Ancient Egypt. Màn này cũng có sự xuất hiện của Gargantuar. Màn này cũng trở nên khó khăn do có cánh cổng, đều là cổng Big Wave Beach. Những con zombie đến từ đó có thể gây ra sự tàn phá khủng khiếp cho khu vườn của bạn. Surfer Zombie có thể giết ngay một cây khi được ra, và Octo Zombie có thể bịt cây dễ dàng, với lượng máu cao thì nó sẽ trụ rất lâu và gây khó khăn cho bạn.

Đợt tấn công

Chữ số nhỏ đặt ở kế bên biểu tượng zombie có nghĩa là zombie đó sẽ luôn luôn xuất hiện ở ngay hàng đó, 1 có nghĩa là hàng đầu, 5 nghĩa là hàng cuối
Đợt Zombie không bị động Zombie tấn công bất ngờ Ghi chú
1 Basic Zombie2.png Không
2 Basic Zombie2.png Camel Zombies2.png Không
3 Basic Zombie2.png1 Basic Zombie2.png3 Camel Zombies2.png+3 Không 100% Plant Food
4 Basic Zombie2.png2 Basic Zombie2.png5 Conehead Zombie2.png3 Explorer Zombie2.png4 Không
5 Conehead Zombie2.png2 Conehead Zombie2.png3 Conehead Zombie2.png4 Buckethead Zombie2.png1 Buckethead Zombie2.png5 Flag Zombie2.png Explorer Zombie2.png2 Explorer Zombie2.png4 Không Cờ đầu tiên; PortalBWB.png thả ở cột thứ 6, hàng 1
6 Conehead Zombie2.png2 Conehead Zombie2.png3 Conehead Zombie2.png4 Camel Zombies2.png1 Camel Zombies2.png5 Không 100% Plant Food
7 Basic Zombie2.png2 Buckethead Zombie2.png4 Explorer Zombie2.png1 Explorer Zombie2.png5 Không
8 Buckethead Zombie2.png2 Buckethead Zombie2.png3 Camel Zombies2.png+4 Không
9 Basic Zombie2.png3 Conehead Zombie2.png4 Buckethead Zombie2.png5 Không 100% Plant Food; PortalBWB.png thả ở cột thứ 7, hàng 4
10 Basic Zombie2.png1 Basic Zombie2.png1 Basic Zombie2.png1 Basic Zombie2.png2 Basic Zombie2.png4 Basic Zombie2.png5 Basic Zombie2.png5 Conehead Zombie2.png3 Buckethead Zombie2.png2 Flag Zombie2.png Explorer Zombie2.png1 Explorer Zombie2.png5 Mummified Gargantuar2.png3 Không Cờ cuối; PortalBWB.png thả ở cột thứ 6, hàng 3


Camel Zombies2.png+ đi với nhóm bốn người

Thư viện ảnh

Walkthrough

Modern Day Day 206:17

Modern Day Day 2

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên