FANDOM


Modern Day - Ngày 4màn chơi bốn của Modern Day trong Plants vs. Zombies 2. Các biến thể Imp từ bảy thế giới trước gần đây nhất xuất hiện. Như màn trước, cánh cổng không xuất hiện ở đây. Khi màn này đã dành chiến thắng lần đầu, người chơi sẽ mở khóa Nightshade.

Khó khăn

Màn này có mỗi Imp từ khắp thế giới từ ba thế giới đầu tiên. Như thế giới khác, Imp có thể đè bẹp, chèn ép bạn sớm ngay từ lúc bắt đầu màn chơi. Người chơi cần phải tiêu diệt nhanh ở đợt tấn công đầu này. Puff-shroom là lựa chọn hay, miễn phí và cho phép người chơi chú trọng vào việc sản xuất mặt trời. Tuy nhiên, ở đây có nhiều Glitter Zombie bảo vệ một lượng Imp và zombie. Người chơi không nên mang cây hệ lửa, vì khi Imp Dragon Zombie xuất hiện, sẽ miễn kháng đòn toàn bộ đòn lửa. May mắn thay, người chơi không cần phải lo lắng về cánh cổng lần nào nữa.

Đợt tấn công

Chữ số nhỏ đặt ở kế bên biểu tượng zombie có nghĩa là zombie đó sẽ luôn luôn xuất hiện ở ngay hàng đó, 1 có nghĩa là hàng đầu, 5 nghĩa là hàng cuối
Đợt Zombie không bị động Zombie tấn công bất ngờ Ghi chú
1 Imp Mermaid Zombie2.png4 Không Nhạc pop bắt đầu bật, bỏ qua ngay đến đợt 2
2 Imp Monk Zombie2.png3 Imp Monk Zombie2.png3 Imp Mermaid Zombie2.png3 Không Bỏ qua ngay đến đợt 3
3 Conehead Zombie2.png4 Jurassic Imp2.png1 Jurassic Imp2.png1 Jurassic Imp2.png1 Không
4 Basic Zombie2.png1 Basic Zombie2.png3 Basic Zombie2.png4 Conehead Zombie2.png2 Conehead Zombie2.png4 Buckethead Zombie2.png1 Flag Zombie2.png Yeti Imp2.png5 Lost City Imp Zombie2.png5 Glitter Zombie2.png5 Impunk2.png5 Không Cờ đầu tiên; 100% Plant Food
5 Imp Dragon Zombie2.png2 Imp Dragon Zombie2.png2 Yeti Imp2.png3 Yeti Imp2.png3 Glitter Zombie2.png2 Glitter Zombie2.png3 Không
6 Conehead Zombie2.png2 Conehead Zombie2.png4 Bug Bot Imp2.png1 Bug Bot Imp2.png1 Bug Bot Imp2.png2 Bug Bot Imp2.png3 Bug Bot Imp2.png3 Bug Bot Imp2.png4 Bug Bot Imp2.png5 Bug Bot Imp2.png5 Không 100% Plant Food
7 Basic Zombie2.png2 Conehead Zombie2.png3 Buckethead Zombie2.png4 Yeti Imp2.png4 Yeti Imp2.png4 Yeti Imp2.png4 Glitter Zombie2.png4 Không
8 Conehead Zombie2.png1 Conehead Zombie2.png2 Buckethead Zombie2.png1 Buckethead Zombie2.png2 Buckethead Zombie2.png4 Flag Zombie2.png Glitter Zombie2.png1 Glitter Zombie2.png2 Glitter Zombie2.png4 Glitter Zombie2.png5 Impunk2.png1 Impunk2.png1 Impunk2.png2 Impunk2.png2 Impunk2.png4 Impunk2.png4 Impunk2.png4 Impunk2.png5 Impunk2.png5 Impunk2.png5 Không Cờ thứ hai
9 Basic Zombie2.png5 Buckethead Zombie2.png1 Buckethead Zombie2.png3 Imp Dragon Zombie2.png1 Imp Dragon Zombie2.png1 Imp Dragon Zombie2.png3 Imp Dragon Zombie2.png3 Không 100% Plant Food
10 Glitter Zombie2.png1 Glitter Zombie2.png2 Glitter Zombie2.png3 Glitter Zombie2.png4 Glitter Zombie2.png5 Jurassic Imp2.png1 Jurassic Imp2.png2 Jurassic Imp2.png3 Jurassic Imp2.png4 Jurassic Imp2.png5 Không
11 Conehead Zombie2.png1 Conehead Zombie2.png1 Conehead Zombie2.png2 Conehead Zombie2.png2 Conehead Zombie2.png3 Conehead Zombie2.png3 Conehead Zombie2.png4 Conehead Zombie2.png4 Conehead Zombie2.png5 Conehead Zombie2.png5 Không
12 Buckethead Zombie2.png1 Buckethead Zombie2.png2 Buckethead Zombie2.png4 Buckethead Zombie2.png5 Flag Zombie2.png Gargantuar2.png3 Imp Monk Zombie2.png1 Imp Dragon Zombie2.png4 Imp Mermaid Zombie2.png3 Yeti Imp2.png5 Lost City Imp Zombie2.png2 Glitter Zombie2.png1 Glitter Zombie2.png2 Glitter Zombie2.png3 Glitter Zombie2.png4 Glitter Zombie2.png5 Không Cờ cuối


Chiến thuật

Thư viện ảnh

Thông tin cơ sở

  • Ngoài Piñata Party, đây là màn đầu tiên biến thể Gargantuar gặp có thể gặp.
  • Imp Mummy, Imp Pirate Zombie, Zombie Bull Rider, và Announcer Imp những biến thể Imp duy nhất không xuất hiện ở màn này.
  • Co một phiên bản thay đổi, tùy chỉnh lại màn này trong nhiệm vụ anh hùng Electrical Boogaloo.

Walkthrough

Modern Day Day 405:43

Modern Day Day 4

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên