FANDOM


Modern Day - Ngày 4màn chơi bốn của Modern Day trong Plants vs. Zombies 2. Các biến thể Imp từ bảy thế giới trước gần đây nhất xuất hiện. Như màn trước, cánh cổng không xuất hiện ở đây. Khi màn này đã dành chiến thắng lần đầu, người chơi sẽ mở khóa Nightshade.

Khó khăn

Màn này có mỗi Imp từ khắp thế giới từ ba thế giới đầu tiên. Như thế giới khác, Imp có thể đè bẹp, chèn ép bạn sớm ngay từ lúc bắt đầu màn chơi. Người chơi cần phải tiêu diệt nhanh ở đợt tấn công đầu này. Puff-shroom là lựa chọn hay, miễn phí và cho phép người chơi chú trọng vào việc sản xuất mặt trời. Tuy nhiên, ở đây có nhiều Glitter Zombie bảo vệ một lượng Imp và zombie. Người chơi không nên mang cây hệ lửa, vì khi Imp Dragon Zombie xuất hiện, sẽ miễn kháng đòn toàn bộ đòn lửa. May mắn thay, người chơi không cần phải lo lắng về cánh cổng lần nào nữa.

Đợt tấn công

Chữ số nhỏ đặt ở kế bên biểu tượng zombie có nghĩa là zombie đó sẽ luôn luôn xuất hiện ở ngay hàng đó, 1 có nghĩa là hàng đầu, 5 nghĩa là hàng cuối
Đợt Zombie không bị động Zombie tấn công bất ngờ Ghi chú
1 Imp Mermaid Zombie24 Không Nhạc pop bắt đầu bật, bỏ qua ngay đến đợt 2
2 Imp Monk Zombie23 Imp Monk Zombie23 Imp Mermaid Zombie23 Không Bỏ qua ngay đến đợt 3
3 Conehead Zombie24 Jurassic Imp21 Jurassic Imp21 Jurassic Imp21 Không
4 Basic Zombie21 Basic Zombie23 Basic Zombie24 Conehead Zombie22 Conehead Zombie24 Buckethead Zombie21 Flag Zombie2 Yeti Imp25 Lost City Imp Zombie25 Glitter Zombie25 Impunk25 Không Cờ đầu tiên; 100% Plant Food
5 Imp Dragon Zombie22 Imp Dragon Zombie22 Yeti Imp23 Yeti Imp23 Glitter Zombie22 Glitter Zombie23 Không
6 Conehead Zombie22 Conehead Zombie24 Bug Bot Imp21 Bug Bot Imp21 Bug Bot Imp22 Bug Bot Imp23 Bug Bot Imp23 Bug Bot Imp24 Bug Bot Imp25 Bug Bot Imp25 Không 100% Plant Food
7 Basic Zombie22 Conehead Zombie23 Buckethead Zombie24 Yeti Imp24 Yeti Imp24 Yeti Imp24 Glitter Zombie24 Không
8 Conehead Zombie21 Conehead Zombie22 Buckethead Zombie21 Buckethead Zombie22 Buckethead Zombie24 Flag Zombie2 Glitter Zombie21 Glitter Zombie22 Glitter Zombie24 Glitter Zombie25 Impunk21 Impunk21 Impunk22 Impunk22 Impunk24 Impunk24 Impunk24 Impunk25 Impunk25 Impunk25 Không Cờ thứ hai
9 Basic Zombie25 Buckethead Zombie21 Buckethead Zombie23 Imp Dragon Zombie21 Imp Dragon Zombie21 Imp Dragon Zombie23 Imp Dragon Zombie23 Không 100% Plant Food
10 Glitter Zombie21 Glitter Zombie22 Glitter Zombie23 Glitter Zombie24 Glitter Zombie25 Jurassic Imp21 Jurassic Imp22 Jurassic Imp23 Jurassic Imp24 Jurassic Imp25 Không
11 Conehead Zombie21 Conehead Zombie21 Conehead Zombie22 Conehead Zombie22 Conehead Zombie23 Conehead Zombie23 Conehead Zombie24 Conehead Zombie24 Conehead Zombie25 Conehead Zombie25 Không
12 Buckethead Zombie21 Buckethead Zombie22 Buckethead Zombie24 Buckethead Zombie25 Flag Zombie2 Gargantuar23 Imp Monk Zombie21 Imp Dragon Zombie24 Imp Mermaid Zombie23 Yeti Imp25 Lost City Imp Zombie22 Glitter Zombie21 Glitter Zombie22 Glitter Zombie23 Glitter Zombie24 Glitter Zombie25 Không Cờ cuối


Chiến thuật

Thư viện ảnh

Thông tin cơ sở

  • Ngoài Piñata Party, đây là màn đầu tiên biến thể Gargantuar gặp có thể gặp.
  • Imp Mummy, Imp Pirate Zombie, Zombie Bull Rider, và Announcer Imp những biến thể Imp duy nhất không xuất hiện ở màn này.
  • Co một phiên bản thay đổi, tùy chỉnh lại màn này trong nhiệm vụ anh hùng Electrical Boogaloo.

Walkthrough

Modern Day Day 405:43

Modern Day Day 4

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.