FANDOM


Modern Day - Ngày 5màn chơi thứ năm của Modern Day trong Plants vs. Zombies 2. Nightshade là cây được chọn trước, không thể bỏ đi. Màn này không có cánh cổng. Sau khi chiến thắng màn này, người chơi sẽ nhận một túi tiền.

Khó khăn

Nightshade được cho người chơi trong màn này. Nightshade là một cây thay đổi khi được tăng sức mạnh. Nếu không tăng thì nó chỉ bắn ba lần với lần đập cực mạnh. Nếu được tăng sức mạnh, nó phóng lá xuyên một hàng và gây ra lượng sát thương khủng. Trồng Nightshade một cách có chiến thuật. Người chơi cũng không cần phải sử dụng cây được cho. Imp sẽ bắt đầu màn chơi trước, cho nên người chơi nên mang những cây phòng thủ nhanh như Puff-shroom. Jurassic Imp cũng xuất hiện trong màn này và người chơi cũng nên chú ý về tốc độ đi và tốc độ cắn của nó. Mối đe dọa lớn là Breakdancer Zombie sẽ đẩy zombie khác về phía trước. Tiêu diệt Breakdancer Zombie sẽ giúp nhiều màn này và để tránh nó đá zombie nguy hiểm, cũng phải phòng thủ sâu vào. Không mang theo cây cẩu đạn, vì Parasol Zombie sẽ đỡ chúng bằng dù.

Đợt tấn công

Chữ số nhỏ đặt ở kế bên biểu tượng zombie có nghĩa là zombie đó sẽ luôn luôn xuất hiện ở ngay hàng đó, 1 có nghĩa là hàng đầu, 5 nghĩa là hàng cuối
Đợt Zombie không bị động Zombie tấn công bất ngờ Ghi chú
1 Lost City Imp Zombie2.png Jurassic Imp2.png Không Nhạc rap được chơi, bỏ qua ngay đến đợt 2
2 Conehead Zombie2.png Conehead Zombie2.png Không
3 Lost City Imp Zombie2.png4 Lost City Imp Zombie2.png4 Breakdancer Zombie2.png4 Không 100% Plant Food
4 Parasol Zombie2.png2 Parasol Zombie2.png3 Jurassic Imp2.png1 Không
5 Flag Zombie2.png Pharaoh Zombie2.png2 Pharaoh Zombie2.png4 Breakdancer Zombie2.png2 Breakdancer Zombie2.png4 Newspaper Zombie2.png3 Newspaper Zombie2.png5 Không Cờ đầu tiên
6 Conehead Zombie2.png1 Conehead Zombie2.png1 Lost City Imp Zombie2.png5 Breakdancer Zombie2.png1 Jurassic Imp2.png5 Không
7 Conehead Zombie2.png3 Parasol Zombie2.png2 Parasol Zombie2.png3 Parasol Zombie2.png4 Không 100% Plant Food
8 Jurassic Imp2.png1 Không
9 Parasol Zombie2.png1 Parasol Zombie2.png4 Lost City Imp Zombie2.png2 Lost City Imp Zombie2.png3 Breakdancer Zombie2.png1 Breakdancer Zombie2.png4 Không 100% Plant Food
10 Flag Zombie2.png Porter Gargantuar2.png3 Lost City Imp Zombie2.png1 Lost City Imp Zombie2.png2 Lost City Imp Zombie2.png3 Lost City Imp Zombie2.png4 Lost City Imp Zombie2.png5 Breakdancer Zombie2.png1 Breakdancer Zombie2.png5 Newspaper Zombie2.png1 Newspaper Zombie2.png5 Không Cờ cuối


Thư viện ảnh

Walkthrough

Modern Day Day 504:47

Modern Day Day 5

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên