FANDOM


Modern Day - Ngày 9màn chơi thứ chín của Modern Day trong Plants vs. Zombies 2. Đây là một màn Locked and Loaded. Balloon Zombiecánh cổng Frostbite Caves lần đầu xuất hiện. Sau khi chiến thắng màn này, người chơi sẽ nhận một túi tiền.

Khó khăn

Có hai lý do khiến màn này trở nên rất khó. Lý do thứ nhất, vì người chơi đang nắm giữ các cây phòng thủ mạnh mẽ, Balloon Zombie có tốc độ di chuyển nhanh và máu trâu sẽ dễ dàng bay ngang qua hàng phòng thủ người chơi. Lý do khác, sự phối hợp giữa Explorer Zombie, Punk ZombieTomb Raiser Zombie kèm theo Bia đá bảo vệ chúng sẽ gây ra nguy hiểm chết chóc. Ra Zombie, không có gì đặc biệt, vì các cây cực kỳ rẻ nên người choi phải có hơn 500 mặt trời để chống cự.

Đợt tấn công

Chữ số nhỏ đặt ở kế bên biểu tượng zombie có nghĩa là zombie đó sẽ luôn luôn xuất hiện ở ngay hàng đó, 1 có nghĩa là hàng đầu, 5 nghĩa là hàng cuối
Đợt Zombie không bị động Zombie tấn công bất ngờ Ghi chú
1 Basic Zombie2 Basic Zombie2 Không Nhạc punk chơi
2 Explorer Zombie25 Không
3 Balloon Zombie24 Không 100% Plant Food
4 Basic Zombie22 Basic Zombie24 Flag Zombie2 Tomb Raiser Zombie23 Balloon Zombie21 Balloon Zombie25 Không Cờ đầu tiên
5 Basic Zombie23 Punk Zombie21 Punk Zombie25 Không
6 Explorer Zombie23 Tomb Raiser Zombie22 Tomb Raiser Zombie24 Không 100% Plant Food
7 Explorer Zombie21 Explorer Zombie25 Punk Zombie22 Punk Zombie23 Punk Zombie24 Không
8 Conehead Zombie22 Conehead Zombie23 Conehead Zombie24 Flag Zombie2 Ra Zombie22 Ra Zombie23 Ra Zombie24 Punk Zombie21 Punk Zombie25 Balloon Zombie22 Balloon Zombie23 Balloon Zombie24 Không Cờ thứ hai; PortalFC xuất hiện ở cột thứ 6, hàng 4
9 Ra Zombie22 Ra Zombie24 Explorer Zombie21 Explorer Zombie23 Explorer Zombie25 Tomb Raiser Zombie23 Không 100% Plant Food
10 Conehead Zombie21 Conehead Zombie25 Buckethead Zombie23 Tomb Raiser Zombie22 Tomb Raiser Zombie24 Không
11 Buckethead Zombie22 Buckethead Zombie24 Punk Zombie21 Punk Zombie23 Punk Zombie25 Không
12 Flag Zombie2 Tomb Raiser Zombie21 Tomb Raiser Zombie23 Tomb Raiser Zombie25 Punk Zombie21 Punk Zombie22 Punk Zombie23 Punk Zombie24 Punk Zombie25 Balloon Zombie21 Balloon Zombie22 Balloon Zombie23 Balloon Zombie24 Balloon Zombie25 Không Cờ cuối


Chiến thuật

Thư viện ảnh

Thông tin cơ sở

  • Thyme Warp là cây đầu tiên được cho kể cả không thể sử dụng ở nơi khác trong Modern Day. Cây tiếp theo là Gold Leaf trong phiên bản Trung Quốc được cho vào Neon Mixtape Tour-ngày 18.
    • Đây là hai cây độc quyền từng thế giới được cho sẵn để dùng ở thế giới khác.

Walkthrough

Modern Day Day 906:09

Modern Day Day 9

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.