FANDOM


Modern Day - Ngày 9màn chơi thứ chín của Modern Day trong Plants vs. Zombies 2. Đây là một màn Locked and Loaded. Balloon Zombiecánh cổng Frostbite Caves lần đầu xuất hiện. Sau khi chiến thắng màn này, người chơi sẽ nhận một túi tiền.

Khó khăn

Có hai lý do khiến màn này trở nên rất khó. Lý do thứ nhất, vì người chơi đang nắm giữ các cây phòng thủ mạnh mẽ, Balloon Zombie có tốc độ di chuyển nhanh và máu trâu sẽ dễ dàng bay ngang qua hàng phòng thủ người chơi. Lý do khác, sự phối hợp giữa Explorer Zombie, Punk ZombieTomb Raiser Zombie kèm theo Bia đá bảo vệ chúng sẽ gây ra nguy hiểm chết chóc. Ra Zombie, không có gì đặc biệt, vì các cây cực kỳ rẻ nên người choi phải có hơn 500 mặt trời để chống cự.

Đợt tấn công

Chữ số nhỏ đặt ở kế bên biểu tượng zombie có nghĩa là zombie đó sẽ luôn luôn xuất hiện ở ngay hàng đó, 1 có nghĩa là hàng đầu, 5 nghĩa là hàng cuối
Đợt Zombie không bị động Zombie tấn công bất ngờ Ghi chú
1 Basic Zombie2.png Basic Zombie2.png Không Nhạc punk chơi
2 Explorer Zombie2.png5 Không
3 Balloon Zombie2.png4 Không 100% Plant Food
4 Basic Zombie2.png2 Basic Zombie2.png4 Flag Zombie2.png Tomb Raiser Zombie2.png3 Balloon Zombie2.png1 Balloon Zombie2.png5 Không Cờ đầu tiên
5 Basic Zombie2.png3 Punk Zombie2.png1 Punk Zombie2.png5 Không
6 Explorer Zombie2.png3 Tomb Raiser Zombie2.png2 Tomb Raiser Zombie2.png4 Không 100% Plant Food
7 Explorer Zombie2.png1 Explorer Zombie2.png5 Punk Zombie2.png2 Punk Zombie2.png3 Punk Zombie2.png4 Không
8 Conehead Zombie2.png2 Conehead Zombie2.png3 Conehead Zombie2.png4 Flag Zombie2.png Ra Zombie2.png2 Ra Zombie2.png3 Ra Zombie2.png4 Punk Zombie2.png1 Punk Zombie2.png5 Balloon Zombie2.png2 Balloon Zombie2.png3 Balloon Zombie2.png4 Không Cờ thứ hai; PortalFC.png xuất hiện ở cột thứ 6, hàng 4
9 Ra Zombie2.png2 Ra Zombie2.png4 Explorer Zombie2.png1 Explorer Zombie2.png3 Explorer Zombie2.png5 Tomb Raiser Zombie2.png3 Không 100% Plant Food
10 Conehead Zombie2.png1 Conehead Zombie2.png5 Buckethead Zombie2.png3 Tomb Raiser Zombie2.png2 Tomb Raiser Zombie2.png4 Không
11 Buckethead Zombie2.png2 Buckethead Zombie2.png4 Punk Zombie2.png1 Punk Zombie2.png3 Punk Zombie2.png5 Không
12 Flag Zombie2.png Tomb Raiser Zombie2.png1 Tomb Raiser Zombie2.png3 Tomb Raiser Zombie2.png5 Punk Zombie2.png1 Punk Zombie2.png2 Punk Zombie2.png3 Punk Zombie2.png4 Punk Zombie2.png5 Balloon Zombie2.png1 Balloon Zombie2.png2 Balloon Zombie2.png3 Balloon Zombie2.png4 Balloon Zombie2.png5 Không Cờ cuối


Chiến thuật

Thư viện ảnh

Thông tin cơ sở

  • Thyme Warp là cây đầu tiên được cho kể cả không thể sử dụng ở nơi khác trong Modern Day. Cây tiếp theo là Gold Leaf trong phiên bản Trung Quốc được cho vào Neon Mixtape Tour-ngày 18.
    • Đây là hai cây độc quyền từng thế giới được cho sẵn để dùng ở thế giới khác.

Walkthrough

Modern Day Day 906:09

Modern Day Day 9

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên