FANDOM


Chào mừng đến với Plants vs. Zombies Wiki:Quyển sách kỷ lục. Trang này chứa tất cả các kỷ lục khác nhau trong Plants vs Zombies Wiki và kể cả wiki ngoài.

Thành viên

  • Phá hoại dữ nhất: 113.173.x.x (liên tục tạo bài viết không liên quan đến PvZ được cảnh cáo nhưng phớt lờ)
  • Người dùng vô danh vào chửi đầu tiên: 123.16.199.155 (dùng tiếng mọi để bình luận bài viết cây cối)
  • Phá hoại thành viên đầu tiên: Ermitkay The Frog (lý do: châm chọc bảo quản viên)
  • Thành viên có đóng góp cao đầu tiên: PlantsVsZombies2: It'sAboutTime

Trang/blog

Huy hiệu

Bài viết/ảnh

Biên tập viên năng động nhất

Đóng góp năng động nhất

Wiki ngoài

  • 21 tháng 1, 2015: Kỷ lục một wiki ngoài ăn theo bản mẫu, thông báo cộng đồng và cả phong cách Plants vs. Zombies là Wiki Doraemon tiếng Việt. Bằng chứng:

Copying Copyright from GCTC

  • Có tổng cộng 7 wiki đã bị nhái.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên