FANDOM


Có hình dạng giống như cấp 1 nhưng thay vì đằng sau là ném bắp thì sẽ thay bằng popcorn mà chúng ta hay ăn trong rạp chiếu phim. Là thể tiến hóa của Kernel-pult và chỉ xuất hiện duy nhất trong Plants vs zombies All Stars.Nó đeo 1 cái kính 3D (có thể cây này có ý tưởng từ rạp chiếu phim). Costume là 1 cái nơ màu tím trên hủ popcorn 1 tý.

Pocorn Pult

Popcorn-pult là 1 cây thuộc thể loại damage (hình kiếm đỏ). Khi Plant Food (2 hình thức là nhặt item từ zombie die hoặc dame để lấy exp plant food) sẽ ném nhiều bơ vào đối phương!

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên