FANDOM


Re-Re Spawn là 1 danh hiệu thành tích bạn có thể nhận được khi bạn để cho Zombie ăn hết 1 Infi-Nut và làm cho nó hồi sinh 2 lần

Nội dung

Đầu tiên,bạn nên chọn những vòng nào lâu lâu một ít. Bạn nên chọn Potato Mine và/hoặc các loại cây "activate when close" và bạn phải chọn lnfi-Nut (đương nhiên nếu muốn thành tích)

Khi con Zombie đầu tiên xuất hiện, bạn trồng lnfi-Nut vào hàng có con Zombie đó rồi trồng Potato-Mine đằng sau nó (đợi Zombie ăn hết là sẽ nổ vì Potato-Mine), sau đó hãy trồng những cây đánh lan tầm gần như Snapdragon hay Fume-Shroom, hay bạn cũng có thể dùng Coconut Cannon hay Banana Launcher để tấn công khi Zombie ăn hết lnfi-Nut và Potato-Mine chưa khôi phục xong

Ảnh tham khảo

Xem thêm

Thành tích
Plants vs. Zombies 2

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên