FANDOM


Các cây đặc hữu là các cây chỉ có thể chọn được trong thế giới mà chúng được giới thiệu trong Plants vs. Zombies 2.

Các cây và thế giới tương ứng bao gồm:

Trang trong thể loại “Các cây đặc hữu”

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên