FANDOM


Đây là các cây có tầm tấn công hoặc ảnh hưởng trên toàn màn hình, hoặc có hiệu ứng từ Plant Food tương tự như vậy.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên