FANDOM


Đây là những cây tấn công bằng cách ném đạn của mình vượt qua chướng ngại vật như nấm mộ hay khối băng về phía zombie. Vì vậy, đạn của chúng không bị cản lại bởi các loại khiên như cửa của Screendoor Zombie hay thùng của Barrel Roller Zombie. Ngoài ra chúng cũng tấn công được Snorkel Zombie kể cả khi zombie này đang lặn dưới nước.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên