FANDOM


Cây cối phòng thủ là cây được sử dụng để bảo vệ các loại cây khác khỏi bị ăn bởi các zombie; nhiều loại cây trong số chúng nhận được nhiều vết cắn để ăn để phục vụ mục đích bảo vệ tốt hơn.

Trang trong thể loại “Cây cối phòng thủ”

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên