FANDOM


Đây là các cây có khả năng làm đơ zombie, tức là khiến chúng đứng im bằng cách đóng băng như Iceberg Lettuce hoặc dùng khí ga như Stunion. Riêng các zombie máy móc thì bị "gây choáng" bằng sóng điện từ của E.M.Peach.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên