FANDOM


Những cây giết ngay lập tức thông thường gây ra lên đến 90 sát thương. Sau khi giết xong, nó sẽ tự động biến mất ngay. Đây là danh sách các cây giết ngay lập tức:

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên