FANDOM


Các cây giới hạn là các cây cao cấp được tung ra trong một thời gian giới hạn, và sau khoảng thời gian đó, chúng sẽ bị gỡ khỏi cửa hàng và không thể mua được nữa. Tuy nhiên những ai đã mua được chúng rồi thì sẽ được phép dùng chúng vĩnh viễn. Thỉnh thoảng trong một số sự kiện đặc biệt trong năm, một số cây giới hạn sẽ được bán trở lại trong cửa hàng (tất nhiên vẫn chỉ trong một khoảng thời gian giới hạn).

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên