FANDOM


Đây là những cây có đòn tấn công có khả năng xóa bỏ mọi hiệu ứng làm lạnh hoặc đóng băng trên zombie của các cây hệ băng.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên