FANDOM


Đây là những cây có khả năng phát ra nhiệt giúp sưởi ấm và làm tan băng cho các cây trong diện tích 3x3 ô xung quanh, và kháng được mọi hiệu ứng gây đóng băng ở Frostbite Caves (trừ Hot Potato là cây có khả năng làm tan một khối băng bất kì).

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên