FANDOM


Thành phần môi trường đặc biệt là các vật thể hoặc hiệu ứng xuất hiện trên bãi trồng ngoài cây và zombie, có tác dụng ảnh hưởng đến tính năng của cả hai phía, cũng như lối chơi của người chơi. Dưới đây liệt kê các cây, zombie bị ảnh hưởng bởi các thành phần đó, cũng như chính các thành phần này.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên